A 3D lézerszkenneres mérési, feltérképezési technológiák hatékonyan segítik a bűnügyi- és rendvédelmi szervezetek munkáját is. A 3D pontfelhőből kialakult terek, baleseti, bűnügyi helyszínek a hagyományos módszereknél nagyságrendekkel gyorsabb, költséghatékonyabb és pontosabb helyszínelést tesznek lehetővé.

Egy 2012-es BBC riport szerint csak Angliában évente nagyságrendileg 20 ezer órán át tartanak részleges vagy teljes útzár alatt egy-egy utat helyszínelés miatt. Egy nagyobb baleset után akár hat órán keresztül is kerülőútra szorulhatnak az autósok.

A rengeteg közúti lezárás éves szinten fontmilliárdokban mérhető károkat okoz Angliának, így a helyi szervek 3D lézerszkennereket szereztek be, hogy segítsék a helyszínelők munkáját.

Az új eszközökkel átlagosan 39 perccel sikerült csökkenteni a helyszínelési munkákat. Felszorozva a 18 ezres évi esetszámmal ez összesen 487 napnyi megtakarított időt jelent csak az angliai állampolgárok számára. De nem csak a közlekedési baleseteknél okoz problémát a túl hosszú időre nyúló helyszínelés.

Közintézményekben, társasházakban, közterületeken szintén fontos, hogy mihamarabb végezzenek a baleseti, bűnügyi helyszínek feltárásával. És itt még csak az időfaktort néztük.

A 3D lézerszkenner segítségével gyorsabbá váló helyszínfelmérés nem csak a területeket mihamarabb birtokba venni vágyó emberek számára felüdülés. A lézeres vizsgálat precízebb, akár 1 milliméteres, vagy annál precízebb pontosságú felmérést tesz lehetővé a nyomozók számára.

A szkenneres vizsgálatok segítségével kevesebbszer kell bejárnia a helyszínelőknek a baleseti helyszínt, hiszen később a 3D pontfelhős kép segítségével számítógépen keresztül lehet fly-through átnézni az események területeit. Ez nem csak az időspórolás szempontjából előnyös.

Az ilyen technológiával elvégzett helyszínelések során minimálisra csökken annak a kockázata, hogy a baleseti, bűnügyi nyomok az időjárás viszontagságai, vagy akár egy óvatlan hiba miatt sérüljenek, módosuljanak.

Kisebb erőforrásigény, alaposabb esetkivizsgálások

A 3D lézerszkennerek használata rendkívül kis emberi erőforrást igényel, így egy technikailag és technikusi szempontból is megfelelően felvértezett rendőrség országos szinten is hatékonyabbá válhat. Az egyes szakemberek egy-egy eseten való lefoglaltsági ideje csökken, így nem csak a helyszín, hanem az erőforrás is hamarabb felszabadul.

Ezzel akár elkerülhetővé válnak azok a szituációk, amikor a szükséges kiszállási időn felül is várakozni kell a helyszínelők megérkezésére.

A 3D lézerszkennerrel letapogatott helyszíneket a központban, számítógép segítségével nyugodtabb körülmények között vizsgálhatják ki a szakemberek. Erre azonban nem csak a kényelmes szék, vagy a kellemesebb munkakörnyezet miatt van szükség.

Az ilyen részletességű utólagos felderítés soha nem látott garanciát ad arra, hogy az egyes ügyeket megfelelően rekonstruálják. Sokszor a helyszínen relevánsnak nem tűnő tárgyak az utólagos pontfelhős vizsgálatok és az eljárás előre menetele során válnak kulcsfontosságúvá. Többek között ezért bír óriási jelentőséggel az, hogy a leképezett helyszínen lévő tárgyak, eszközök, emberek, holttestek egymáshoz viszonyított helyzetét is lehet precízen mérni.

A baleseti, bűnügyi felderítőknek lehetőségük nyílik minden, az eljárás során felmerülő tézist megvizsgálni. Többé nem probléma a nyomok elévülése, hiszen minden precízen megtalálható a számítógépen. Olyan, az eljárás során bekapcsolódó személyeknek is be tudják mutatni az eseti helyszínt, akik az eljárásba való későbbi bekapcsolódásuk miatt sosem láthatták azt.

A 3D lézerszkenneres vizsgálatok az alábbi konkrét területeken nyújtanak jelentős előrelépést a bűnügyi- és balesethelyszínelő szervezetek munkájában.

  1. Mérések

Minden helyszínen lévő tárgy vagy pont egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezkedése precízen megvizsgálható, lemérhető. Megfelelő technikusi segítséggel – amennyiben az eljárás során begyűjtött információk megkövetelik – új tárgyak is elhelyezhetők a 3D lézerszkenneres mérés segítségével létrehozott virtuális térben.

Sőt, akár a tárgyak lehetséges fizikai elmozdulása (terhelése, esése) is rekonstruálható.

  1. Szemtanú nézőpont vizsgálat

A szkennerek segítségével létrehozott pontfelhőben szemtanúk beszámolóit lehet hitelt érdemlően megvizsgálni. Néhány kattintással ellenőrizni lehet, hogy a tanúvallomásban elhangzott események egyáltalán valóban megtörténhettek-e a helyszínen.

Egy hosszúra nyúló eljárás során a valós helyszínek rongálódhatnak, módosulhatnak a környezeti hatásoknak, vagy esetleg új bűncselekményeknek, baleseteknek köszönhetően. Sok esetben azért is segítség a virtuálisan leképezett helyszín, mert az esemény szemtanúja/szereplője valamilyen oknál fogva korlátozva lehet abban, hogy a helyszínt megközelítse.

  1. Ballisztikai- és röppálya elemzés

A lőfegyverrel elkövetett bűntények felderítésének egyik, ha nem a legfontosabb eleme a ballisztikai vizsgálat és a röppálya elemzés. Habár ezt minden esetben a lehető leghamarabb elvégzik, az eljárás folyamán felgyülemlő új információk újabb ballisztikai vizsgálatokat igényelhetnek.

Elég csak arra gondolni, ha idő közben más lesz a gyanúsított, vagy egyáltalán csak később derül fény az elkövető fizikai adottságaira. Hitelt érdemlően megvizsgálni, hogy egy adott személy leadhatta-e a vizsgált lövést igen nehéz lehet, ha nincs lehetőség később a helyszíni szemlére.

  1. Rendkívül részletes dokumentálás

Természetesen a DNS vizsgálathoz konkrét helyszíni vizsgálatok szükségesek, azonban szinte minden más mérés, dokumentálás lefolytatható a virtuális térben a 3D pontfelhő segítségével. Csökken az elpusztuló bizonyítékok száma, és egyúttal nő a felderítésre fordítható hasznos és hatékony munkaóra.

A fotogrammetriai modelleknek köszönhetően extrém magas felbontású virtuális terek segítik a bűnüldöző szervek munkáját. Egy-egy utólag felfedezett vérnyom, vagy szilánk, illetve ezeknek a térben egymástól lemérhető távolsága egész bűntényeket göngyölíthetnek fel.

  1. Halotti szemle, boncolás

Egy gyilkossági helyszín 3D lézerszkenneres szemléjébe természetesen beletartoznak az áldozatok is. Az elhalálozás körülményei a földi lézerszkennerek segítségével az eljárás során később is elemezhetők és felderíthetők maradnak.

A felületi- és testszkennerek a boncolás során is segítenek a szakértőknek, azonban a 3D lézerszkennerekben rejlő lehetőségeket ezen a területen még nem használják ki.

  1. Prevenció, edukáció

A virtuális térben bejárható helyszínek szolgálják a jövő nemzedékének és az egyetemi kutatólaboroknak a fejlődését is. A valósághűen bemutatott bűnügyi helyszíneken számtalanszor, a hibázás súlyos következményei nélkül gyakorolhatnak a jövő helyszínelői, bűnügyi szakemberei.

Technológiai fejlődés az igazságszolgáltatásban is

A 3D lézerszkenneres helyszínelés a bírósági munkát is forradalmasítja, hiszen ma már az igazságügyi szakértők is széleskörűen elfogadják az ilyen technológiával elkészült méréseket. Sőt, a lézerszkenneres technológiával létrehozott virtuális terek segítségével szemléltető animációkat, 3D berepülő videókat, akciójeleneteket lehet létrehozni, amelyeket felhasználhatnak és bemutathatnak a bírósági tárgyalások során is.

Konklúzió

A bűnügyi helyszínelésen túl maga a terrorelhárítás, határ- és katasztrófavédelem is egyre inkább kénytelen az új technológiai megoldások felé nyitni annak érdekében, hogy hatékonyan léphessenek fel a bűnözőkkel szemben.

A baleseti, bűnügyi helyszínelők munkáját már Diana hercegnő 1997-ben bekövetkezett tragikus balesete során is segítették lézerszkennerek, így a technológia alkalmazása nyugaton már több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza.

Anglia 3D lézerszkennerek beszerzésére csak 2012-ben 2,7 millió fontot, vagyis átszámítva nagyságrendileg egymilliárd forintnyi forrást használt fel.

Három évvel később, 2015-ben Magyarország is csatlakozott egy 120 millió forintos beszerzéssel. Látható, hogy a 3D lézerszkenneres helyszínelés egyike a ma elérhető legmodernebb technológiának a precíz, egyúttal erőforrás- és költséghatékony munka világában.

Szakértői segítségre van szüksége?

Forduljon lézerszkenner szakértőinkhez

Szakértővel szeretnék beszélniTovább a kapcsolatfelvételhez...