A termőtalaj és a természeti környezet kinézete, szerkezete nagyban függ attól is, hogy milyen külső, de mégis természetes behatások érik nap mint nap.

A természeti erők hatására nemcsak kialakul egy bizonyos környezet, de ugyanúgy le is pusztulhat. A talajrombolás leginkább a víz és a szél káros hatásaiban mutatkozik meg, eróziónak a víz talajpusztító munkáját nevezzük.

A kontrollálatlan erózió nagyon komoly gondokat tud okozni, ezért nagy segítség, hogy 3D szkennerrel megoldható a veszélyeztetett területek megfigyelése és vizsgálata.

A talajvédelem elsődleges feladata, hogy ezt a talajpusztulást megakadályozza és ehhez ma már olyan eszközök állnak a szakemberek rendelkezésére, amelyek precízebb és egyszerűbb méréseket tesznek lehetővé.

A talajviszonyok vizsgálatakor a talaj szerkezetét, esetleges deformációit vizsgálják és a munkálatok eredményeként meghatározható, hogy mikor van veszélyhelyzet egy-egy területen.

Mit értünk pontosan erózió alatt?

Erózió alatt minden olyan felszínt pusztító folyamatot értünk, amely során felszíni erők tevékenységéről van szó. Szűkebb értelemben ide tartozik a víz és a jég talajformáló folyamata, a természetes erózió során jönnek létre a völgyek, pusztulnak le a partszakaszok is.

Az eróziót több körülmény befolyásolja, a mértéke függ a csapadék mennyiségétől, a lejtő különböző tulajdonságaitól, a talaj minőségétől, valamint a növénnyel való borítottságtól is.

A tudomány az eróziónak több fajtáját különbözteti meg. A felületi erózió során a talaj felső rétege pusztul, a mélységi- vagy vonalas erózió során jönnek létre az árkok, illetve völgyek.

Az erózió – bár természetes folyamat – nagyon súlyos gazdasági károkat okozhat. Az erózió következtében megvalósulhat a termőtalaj lehordása és vízhiány, ezekből kifolyólag pedig a termékenység csökkenése és a vetőmagok lemosása következik be.

Az erózió ellen értelemszerűen védekeznünk kell, meg kell tennünk azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ne, vagy minél kisebb mértékben következzen be a károkozás.

A védekezésnek műszaki és agrotechnikai elemeit egyaránt ismerjük. Előbbibe az úgynevezett táblásítás, az úthálózat adott szempontrendszer szerinti kiépítése tartozik.

Az agrotechnikai védekezés alatt pedig a kémiai és mechanikai talajjavítást, valamint az ominózus területen a növények telepítését, a terület művelését értjük.

Az erózió megelőzése

A természetes erózió elleni védekezés csak abban az esetben lehet valóban hatásos, ha a talajpusztulás folyamatát időben észlelik és meg tudják tenni a megfelelő ellenintézkedéseket.

Ezt a leghatásosabban a veszélyeztetett terület megfigyelésével, az esetleges változások folyamatos monitorozásával tudják megtenni.

A vízi és földi eróziók teljes körű megismerése, az eróziós folyamatok feltérképezése elengedhetetlen ahhoz, hogy megismerjük a talajpusztulás sajátosságait.

A mérnökök számára különösen nehéz egy olyan területen elvégezni a szükséges mérési munkálatokat, ahol ennyire képlékeny, mondhatni megfoghatatlan anyaggal állnak szemben.

Ahogy a hidakat, utakat, az épített környezet szinte bármelyik képviselőjét fel lehet mérni a hagyományos mérőműszerekkel, úgy a folyók partszakaszát, illetve az egyéb területeken található talajt már sokkal nehezebb így behatárolni.

A szakemberek számára éppen ezért hatalmas áttörés a talajeróziós kutatások esetében a 3D lézerszkenner megjelenése és egyre általánosabb elterjedése.

A lézerszkenner a különböző felépítményeken végzett mérési munkálatokon (mint például hidak terhelésvizsgálata, biztonságos gátak stb.) túl ma már egyre inkább bevett segédeszköz a természetes jelenségek felmérésekor is.

A barlangkutatás területén például már pár éve használják a földi lézerszkennert, hiszen minden korábbi gyakorlatnál pontosabb képet kaphatnak így a kutatók a vizsgált üregekről, járatokról és barlangokról. És persze -ha már adja magát a téma- a bányászat területén is a maximumot nyújtják.

A víz alatti feltárások során vízi lézerszkennerrel végeznek a kutatók olyan felméréseket, amelyeknek köszönhetően nem csupán a leletek összeírására, hanem azok rendkívül precíz állapotfelmérésére, az esetleges felületi sérülések felmérésére is lehetőség nyílik.

A 3D lézerszkennerek használata a talajeróziós vizsgálatok során

Az infrastruktúraprojektek előkészítése során már teljesen megszokott, hogy a fizikai világot valamilyen digitális adatrögzítési technológiával mérik fel.

Ennek a legnagyobb előnye, hogy pontos, nagy felbontású modellek létrehozását teszik lehetővé, ám több ilyen technológia egészen a közelmúltig nem volt túlságosan költséghatékonynak eljárásnak mondható.

Az elmúlt években azonban szerencsére megjelent pár olyan technikai újítás ezeknek a műszereknek a piacán, amelyek már szinte bárki számára elérhetővé tették ezeket az eljárásokat.

Főleg hardveres és szoftveres újításokra gondolunk itt elsősorban, és ezek közé tartozik a 3D lézerszkennerek és azok háttérszoftvereinek a megjelenése is.

A technológiai újításoknak hála a fizikai világ rögzítése már sokkal kevésbé költséges munkafolyamat, mint annak előtte volt.

Ma már egyenesen arról beszélhetünk, hogy a 3D lézerszkennelés nem csupán egy lehetséges alternatívaként merül fel az adatgyűjtés és a digitális modellezés területén, hanem arra is jó esélyek mutatkoznak, hogy egyenesen szabvánnyá válik ez a fajta felmérési technológia.

A 3D lézerszkenner egyik nagy előnye – a mérési folyamat vizsgálatának tekintetében -, hogy nemcsak a földön rögzített állásból, de a levegőből, így egy légi járműről, vagy egy drónról is tökéletesen precíz mérési eredményeket tud produkálni.

A különböző mérési eredmények összevethetők egymással az esetleges korrekciós eljárások érdekében, éppen ezért arra is van lehetőség, hogy a légi felmérést földi szkennelési adatokkal vessük össze.

A talajeróziós vizsgálatok során nyert adatokból készített modellek az éppen aktuális állapotokat a napjainkban elérhető legpontosabb módon adja vissza, a felmérés során nyert adatokból szemléletes és precíz 3D modellezés valósítható meg. Ha még nem mozog otthonosan a lézerszkennerek világában, akkor ezt a cikket értékelni fogja.

A bizonyos időközönként megismételt 3D lézerszkenneres felmérések pedig pontosan megmutatják, hogy az adott területen végbemenő talajerózió milyen mértékben változott a korábbi helyzetekhez képest.

A nehezen megközelíthető, vagy veszélyes környezetben lévő helyek esetében a légi lézerszkennelés ráadásul abszolút hiánypótló megoldás a szükséges mérési munkálatok elvégzésére.

A veszélyeztetett partszakaszok, egyéb, az eróziónak feltételezhetően kitett területek rendszeres 3D lézerszkenneres ellenőrzése naprakész információkkal látja el a szakembereket.

Ennek köszönhetően nemcsak egy aktuális állapot meghatározása, hanem több eróziós állapot összehasonlítása, sőt folyamatábra és pontosnak mondható előrejelzés is megállapítható.

A 3D lézerszkenneres monitorozás egyáltalán nem új keletű technológia az építőiparban, felépítmények állandó ellenőrzésére már régóta használják biztonságtechnikai célzattal.

A folyamatos megfigyelés ezekben az esetekben is kellő mértékű védelmet jelent, a folyamatos adatgyűjtés pedig nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a megfelelő óvintézkedéseket idejében, jóval egy esetleges tragikus esemény bekövetkezése előtt tegyék meg.

A talajeróziós folyamatok 3D lézerszkennerrel történő megfigyelése szintén ilyen célzattal történik. A partszakaszok védelme nem lenne ilyen szakszerűen végrehajtható bármilyen más mérési eljárással, arról már nem is beszélve, hogy a folyamatos szkennelés még csak nem is mondható különösebben költséges eljárásnak.

Az időben felismert kritikus eróziós állapot, vagy az eróziós folyamat felgyorsulása lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy a természetes erózióval szemben hatékonyan léphessenek fel.

A természetes környezet ezáltal nemcsak biztonságosabb lesz, de a korábban már felsorolt gazdasági károkozás is nagymértékben visszaszorítható ennek köszönhetően.

A lézerszkenneres megfigyeléseknek azonban nem csupán pozitív biztonságtechnikai hozadéka van.

A mért adatokból felállított modellek és a folyamatok elemzése a talajeróziós tanulmányok tekintetében is egészen új felfedezéseket tesznek lehetővé, amelynek köszönhetően a tudomány is nagyot léphet előre ezen a területen.

Szakértői segítségre van szüksége?

Forduljon lézerszkenner szakértőinkhez

Szakértővel szeretnék beszélniTovább a kapcsolatfelvételhez...